Triglav je nejvyšší horou Julských Alp a zároveň nejvyšším vrcholem Slovinska. Měří 2864 m. Název lze přeložit jako „tříhlavý“ - pravděpodobně byl odvozen od slovanského božstva (v mytologii jedna z jeho hlav zastupovala nebe, druhá zemi a třetí podzemní říši). Triglav je vyobrazen také na slovinské vlajce a státním znaku.

Triglav

Od roku 1961 je Triglav součástí vzniklého Triglavského národního parku.

První zaznamenaný výstup na Triglav byl uskutečněn čtyřmi Slovinci 26. 8. 1778. V roce 1808 byla poprvé změřena jeho výška.

Na vrcholu hory stojí malá kovová stavba, zvaná Triglavská věž (nebo také Aljaž – podle příjmení jejího autora), která je symbolem slovinské teritoriální suverenity.